Dret del treball

El departament de Dret Laboral de IUS ADVOCATS és dirigit per Pere Quetglas Conti, professor associat a la Universitat de les Illes Balears, a l’àrea de Dret del Treball, amb el qui col·laborem. Defensa en jutjats i tribunals de l’ordre social. Representació i defensa davant els organismes de la Seguretat Social i Administració laboral. Sistemes de Prevenció Social, Plans i Fons de Pensió. Inspeccions de Treball. Expedients de regulació de l’ocupació, acomiadaments, sancions, classificació professional, etc.

Dret del treball